Hoppa över till innehåll

Dina personuppgifter (GDPR)

Så här hanterar vi dina personuppgifter. Läs mer om hur vi skyddar, hanterar och använder dina personuppgifter för att du ska få möjlighet till mer anpassade erbjudanden och kommunikation.  

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny förordning som började gälla i hela EU den 25 maj 2018 och ersätter den svenska personuppgiftslagen. En viktig skillnad är skärpta krav på hur företag får behandla dina personuppgifter. Utifrån GDPR har vi förtydligat våra riktlinjer för hantering. 

Följande omfattar dig som besöker vår webbplats, har registrerat dig som “stammis” på Urban Deli, har registrerat dig för event som vi anordnar, nyttjar vårt bordsbokningssystem samt dig som beställer varor från Urban Deli Catering, från Urban Deli webbutik eller Urban Deli På Väg. De personuppgifter som finns om dig som kund kommer att hanteras i enlighet med GDPR och kommer endast att lämnas ut till företag som för Urban Delis räkning utför nödvändig behandling som t. ex orderinformation och uppgifter som påverkar leverans och avhämtning av beställningar. 

När du lämnar dina personuppgifter till Urban Deli ger du ditt medgivande till Urban Deli att registrera dina uppgifter, registrera och lagra köp, disponera över den samlade köpinformationen, samt behandla de angivna uppgifterna. Syftet med registreringen är att administrera Urban Delis e-handel, samla in och analysera information om dina inköp, till grund för bland annat marknadsföring av generell och kundanpassad karaktär. Informationen lagras inte längre än nödvändigt för ovan angivna ändamål. Du har, en gång per år, rätt att få ut samtlig information som finns lagrad om dig. Begäran ska vara skriftlig och skickas till dataskydd@urbandeli.se. Enligt GDPR har du också rätt att få eventuella felaktiga uppgifter om dig rättade. Ta kontakt med dataskydd@urbandeli.se om du behöver hjälp med detta. Personuppgifter kommer även att behandlas och lagras för att fullfölja ingångna köpavtal med dig och det är därför nödvändigt enligt lag. 

Läs vår fullständiga och detaljerade integritetspolicy här.